Ana Sayfa İçerik İnceleme

İçerik Detay

İzopropil Alkol Nedir?

( Isopropyl Alcohol )

Isopropyl Alcohol

Çevre Etkisi

Petrol türevi bir hammaddedir. Sucul ekosistemde çözünmesi uzun zaman alan ve biyobirikime neden olan bir hammaddedir.

Sağlık Etkisi

Ciddi göz tahrişine neden olabilir. Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir. Penetrasyon arttırıcı etki gösterebilir. Cilt yapısını değiştirerek diğer kimyasalların cildin daha derinlerine nüfuz etmesine izin verir.

Nedir? Ne İşe Yarar?

İzopropil alkol bir alifatik alkol hidrokarbondur.

Petrolün parçalanması veya asetonun indirgenmesi ile elde edilen propilenden hazırlanır.

İzopropil Alkol, antibakteriyel özelliklere sahip bir propil alkol izomeridir.

Kozmetikte çözücü, parfüm ajanı, viskozite dengelemek için kullanılır.

.

Etikette Nasıl Görürüz?

1-METHYLETHANOL, 2-HYDROXYPROPANE, 2-PROPANOL, 2PROPANOL, ISOPROPANOL, ISOPROPYL ALCOHOL, ISOPROPYL ALCOHOL ISOPROPYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, and SEC-PROPYL ALCOHOL

Fonksiyonlar

Köpük Önleyici

Parfüm Ajanı

Çözücü

Viskozite Kontrolü

Köpük Önleyici

Parfüm Ajanı

Çözücü

Viskozite Kontrolü

Diğer İçerikler