Sepetiniz

  • Sepetiniz boş!
Siparişlerde ücretsiz kargo

www.ecomercek.com   

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (birlikte “Tüketici Mevzuatı”) (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan hükümler, ALICI’nın yalnızca  www.ecomercek.com   internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) ticari veya mesleki olmayan amaçlarla ürün alan gerçek veya tüzel kişi tüketiciler için geçerlidir. ALICI’nın ticari veya mesleki amaçlarla ürün alan gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya satın alınan ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına düzenlenmesi halinde; Ön Bilgilendirme Formu ve Tüketici Mevzuatı’nda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanıyan hükümler ve tüketici hakları ALICI için uygulanmayacaktır. 

 

 

2. SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı                                                : Ecomercek Analiz Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres                                                  : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok no:62A Ümraniye / İstanbul - Türkiye

Telefon                                               : 08505323699

Eposta                                                 bilgi@ecomercek.com

MERSİS no                                        : 0324101875900001  

Vergi Dairesi ve kimlik no                  : Alemdağ V.D.     3241018759  

 

 

3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

 

Teslim edilecek kişi                             : [XXX]  

Teslimat Adresi                                       : [XXX]  

Telefon                                                : [XXX]  

Eposta/kullanıcı adı                                 : [XXX]

 

 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

4.1 Ürünlerin temel özellikleri (varsa türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Detaylı bilgiler ise SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini (varsa) kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

 

4.2 Listelenen ve İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı, kargo fiyatı, ödenecek toplam fiyat, ödeme ve adres bilgileri, sipariş tarihi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Tarih                            : [XXX]

 

Ürün Adı ve İçeriği

 

Adet

 

Toplam  

 

[XXX]

 

[XXX]

 

[XXX]

 

[XXX]

 

[XXX]

 

[XXX]

 

[XXX]

 

[XXX]

 

[XXX]

 

Toplam

 

[XXX]

 

KDV

 

[XXX]

 

Kargo ücreti

 

[XXX]

 

Ödenecek Toplam Tutar

 

[XXX]

 

 

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. 

Ödeme şekli                 : [XXX]  

Teslimat adresi                         :    [XXX]  

 

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. ALICI, SATICI’ ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi vermesi gerektiğini bildiğini, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul eder. 

 

5.2. TESLİMAT: Sözleşme konusu her bir ürün, Ürüne ilişkin sayfada daha kısa bir teslim süresi belirtilmedikçe 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilmek için gereken yükümlülükler yerine getirilir. Teslim anında ALICI’nın ya da ALICI’nın belirlediği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın malı geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile malın kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan masraflara TÜKETİCİ katlanacaktır.  ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla malların belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez. Türkiye dışına ürün satışımız bulunmamaktadır. Teslimatı yapacak kargo firmasının bulunduğunuz yerde şubesi olmadığı takdirde ürünün bildireceğimiz yakın bir diğer şubesinden teslim alınması gerekmektedir.     

 

5.3. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

 

5.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirir, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.  

 

5.5. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit eder, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona erecektir. 

 

5.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi veya iade alınması halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. 

 

5.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirecektir. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.8 ALICI’nın sipariş sırasında ödeme yöntemi olarak “Havale/EFT” seçeneğini tercih etmesi halinde, siparişi tamamlamasının ardından 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili toplam bedeli SATICI’ya ait belirtilen banka hesabına iletmesi gerekmektedir. Taraflar arasındaki mesafeli satış sözleşmesi, ilgili toplam bedelin SATICI’nın banka hesabına geçmesi ile kurulmuş sayılacaktır. Belirtilen 3 (üç) iş günlük süre içerisinde belirtilen toplam bedelin SATICI’nın hesabına ödenmemesi halinde SATICI siparişi iptal edebilecektir. 

 

5.9 İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak ürünün sipariş verilmesinden sonra, herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka ödemesi iptal edilir ise, ALICI’nın mal bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI malın teslim edilmesi yükümlülüğünden kaçınabilir.  

 

7. CAYMA HAKKI

 

7.1. ALICI; aşağıda “CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER” başlığı altında belirtilen ürünler hariç olmak üzere, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, cayma hakkını, siparişin verilmesinden ürünün teslimine kadar olan süre içinde de kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. 

 

7.2. ALICI, cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya bu hakkın kullanıldığının; aşağıdaki yöntemlerden bir tanesi ile SATICI’ya bildirmelidir;

 

a) SATICI’nın “Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No: 62A Ümraniye / İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya iadeli taahhütlü posta ile veya

 

b) Sipariş oluştururken belirtmiş olduğu e-posta adresi üzerinden  bilgi@ecomercek.com , e-posta adresine gönderilecek bir e-posta ile 

 

7.3 Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" kapsamında bir ürün olmaması gerekir. 

 

7.4 Cayma bildirimi iletilirken ilgili bildirim içeriğinde aşağıdaki bilgilere yer verilmeli veya sipariş bilgilerini ve cayma hakkının kullanıldığına ilişkin cayma kararını bildiren açık bir beyanda bulunulmalıdır. 

 

-Kime: (Ecomercek Analiz Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi; Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok no:62A Ümraniye / İstanbul - Türkiye,  bilgi@ecomercek.com

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi                                   :

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet                      :

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli        :

 

-ALICI’nın adı ve soyadı                                              :

 

- ALICI’nın adresi                                                         :

 

- ALICI’nın imzası                                                        : (Sadece kağıt üzerinden yazılı olarak gönderilmesi halinde)

 

-Tarih                                                                           :

 

7.5 Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ALICI tarafından SATICI’nın belirlediği MNG Kargo aracılığıyla SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine iade masrafı SATICI’ya ait olmak üzere gönderilecektir. ALICI, kargo masrafını kendisi karşılamak koşuluyla ve belirtilen süre içerisinde iade yapılmış olması koşuluyla alternatif taşıyıcı firmalarla da ürünü iade edebilir. 

 

7.6 ALICI, cayma hakkı kapsamında ürünü iade ederken: 

 

- Ürünün faturasını (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 

- İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak ürünle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

7.7 SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder.

 

7.8 ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kendisi sorumlu olacak ve bu durumda cayma hakkını kullanamayacaktır. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

 

7.9 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

 

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

NOT: Site üzerinde kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satışı yapılmaktadır. Tüketici Mevzuatı gereği,  “tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlara” ilişkin cayma hakkının kullanılması ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Bu nedenle Site üzerinden satın almış olduğunuz ürünlerin ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarını açmanız halinde cayma hakkınız olmayacaktır.  

 

9. TALEP/ŞİKAYET VE YASAL BAŞVURU MAKAMLARI

 

ALICI, ürün ve satın alma işlemiyle ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir. İlgili talep veya şikayetin çözüme kavuşturulamaması halinde ALICI, dilerse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci maddesi uyarınca her yıl yeniden belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri'ne ve ilgili parasal sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. 

 

ALICI, SATICI’nın internet sitesindeki işbu ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, kabul ettiğini, beyan ve taahhüt eder.

 

SATICI                        : Ecomercek Analiz Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi